جشن های آدم سوزی پاسداران با کشتار سوختبران بلوچ!   

جشن های آدم سوزی پاسداران با کشتار سوختبران بلوچ!   
فوریه 6, 2022
201 بازدید

پاسداران جمهوری اسلامی علی خامنه ای و ایادیش در بلوچستان همه از شیعیان ولایت فقیهی هستند که از قم، تهران، اصفهان، کرمان و … به بلوچستان اعزام شده اند. آنها نفرت خاصی از بلوچ بدلیل بلوچ بودن و سنی بودنش دارند.       

این افراد از آنجا که در منجلاب و گنداب ولایت فقیه حاکمیت ذوب شده اند، از انسان و انسانیت سر سوزنی درک نداشته و علاوه بر آنکه فرصت های شغلی بلوچ را در بلوچستان از وی  گرفته اند و خانواده هایی را به بیکاری و فقر تحمیلی بیشتر رانده اند ، در صورت امکان از ربودن دیگر دسترنج جوانان و مردم بلوچ نیز دریغ نمی ورزند و تا آنجا که امکان دارد مانع کار و فعالیت های مفید جوانان بلوچ در عرصه های ماهیگیری ، کشاورزی ، دامداری ، تجارت و … برای تامین نیازهای خانواده های آنها میشوند و از سرکوب بیدلیل، بازداشت و کشتار بیدلیل و یا دزدیدن و غارت سرمایه هایشان بنام قاچاق و … ابایی ندارند .         

پاسداران خامنه ای با اینکه نیک میدانند تیراندازی به ماشین های سوختبران زحمتکش که از فرط فقر و ناچاری به این کار پر خطر روی آورده اند، بمعنای منفجر نمودن هستی و دارایی و حیات سوختبران و زنده در آتش سوزاندن آنهاست، اما با اینهمه به رذالت تیراندازی به سوختبران بلوچ مبادرت مینمایند و از منفجر شدن ماشین و دارایی و حیات سوختبران بلوچ لذت جنون آمیزی میبرند که مختص دار و دسته داعشی علی خامنه ای است.

منشا این جنون و رفتار جنون آمیز همان سنی ستیزی باند خامنه ای و ایادیش میباشد که این دیوانگان سفله را با دست باز و بدون حسابرسی به بلوچستان اعزام نموده اند.       

ما به سوختبران بلوچ پیشنهاد ایجاد شورا و یا شوراهای سوختبری را داریم تا در امور خویش صاحبنظر و صاحب رای باشند و از ارگانهای رسمی انتظار برسمیت شناختن این شوراها را داریم !     

امروز شعار هر بلوچ چنین است که گسیل پاسداران و مزدوران ولایتی به بلوچستان را متوقف نمائید !   
کشتار و تیراندازی به سوختبران و کولبران زحمتکش را ممنوع و متوقف نمائید !        
کار و بیمه بیکاری حق مسلم  همه بیکاران ، سوختبران و کولبران زحمتکش است که باید تا زمان یافتن اشتغالی مناسب ، به آنها پرداخت شود !       
امور بلوچستان به شوراهای بلوچستان واگذار شده و بساط پاسداران از بلوچستان و اداره امور آن برچیده شود و بخشی از سوختبران را در مشاغل انتظامی و امنیتی بلوچستان استخدام نمایند !       
پاسداران جنایتکار از وظایفشان سبکدوش ، بازداشت و محاکمه گردند !       

انتخاباتی آزاد جهت تعیین نظام حکومتی و قانون اساسی جدید و لغو همه قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی برپا شود !     

شورای سوختبران و کولبران زحمتکش بلوچ بطور رسمی ایجاد و رسما آغاز بکار نموده و به رسمیت شناخته شود تا در باره مسائل سوختبران و کولبران و زحمتکشان بلوچ نظراتش را بیان نماید قوانین خویش را ارائه نماید .       

جنایت تیراندازی ، کشتار و در آتش سوزاندن سوختبران زحمتکش بلوچ را شدیدا” محکوم نموده و از مجامع ملی و بین المللی خواهان تقبیح این جنایات و رسیدگی به آنها هستیم !

برچسب‌ها:, ,