جنایات رژیم پهلوی در بلوچستان فراموش شدنی نیست

جنایات رژیم پهلوی در بلوچستان فراموش شدنی نیست
می 11, 2021
1381 بازدید

شهید میرابراهیم نارویی سردار کوه شهری، در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی به دعوت سرهنگ نخجوان(نماینده رضا میرپنج) برای مذاکره از گیاوان زمین به واش ( #خاش ) رفت.

به محض رسیدن به پایگاه اشغالگران در خاش بوسیله فرمانده قشون گجر ” عباس البرز” با مشارکت محمد نخجوان دستگیر و زندانی شد.
و مدتی بعد وی را با همراهانش ناجوانمردانه به جوخه اعدام سپردند‌.

از قول افرادی که ناظر اعدام ابراهیم بودند نقل شده است: هنگامیکه خواستند میرابراهیم را به میدان اعدام ببرند سربازی آمد تا چشمهای وی را قبل از اعدام ببندد.

شهید میرابراهیم مانع کار سرباز می‌شود و می گوید” من چشم نمی بندم، می خواهم با چشمان باز اعدامم کنید”.

بعد بنا به خواست او بدون بستن چشمانش وسیله جوخه آتش تیر باران شد.

میرابراهیم در همان خاش به وسیله ناروئی‌هایی که آنجا بودند به خاک سپرده شد و زندگی این مرد مقتدر و فداکار بدین نحو به پایان رسید.

پس از اعدام میرابراهیم خان سه نفر از سران بشکرد ( #بشاگرد )که همراه وی بودند نیز بدستور عباس البرز اعدام گردیدند:
1-شهید اکبر چراغ
2- شهید رضا اکبر
3- شهید عبدالعلی
این بزرگان هم در همان محل اعدام و به خاک سپرده شدند.

یاد آن دلیرمردان گرامی باد

دفتر پژوهش سهاب✍🏻