جنایات شاه و شیخ در رودبار زمین، گیاوان زمین و منطقه الحاقی به خراسان (محمد کریم بلوچ )

جنایات شاه و شیخ در رودبار زمین، گیاوان زمین و منطقه الحاقی به خراسان (محمد کریم بلوچ )
آوریل 23, 2022
210 بازدید

دهها سال است که مناطقی وسیع از سرزمین بلوچستان من جمله رودبار زمین و گیاوان زمین توسط گجر از پیکر بلوچستان جدا شده و به استان های خراسان، کرمان و هرمزگان الحاق شدند‌.
تجزیه و تقسیم بلوچستان بوسیله گجر و متعاقبا سیاستهای بلوچ ستیزانه حکّام تهران نتایجی برجای گذاشته که برای مردم بلوچ و بلوچستان مخرب بوده اند.
فجایعی که مردم بلوچ قریب به یک قرن در معرض آن قرار دارند در لیست پایین آورده شده اند:

۱- تضعیف زبان بلوچی در مناطق الحاقی
۲- ایجاد بحران هویتی برای بخش بزرگی از نسل جوان بلوچ در آن مناطق
۳- تحقیر مردم بلوچ بطور سیستماتیک
۴- تغییر بافت جمعیتی شهرهای استراتژیک بخصوص شهرهای ساحلی و بنادر بلوچستان
۵- پیشبرد ِآسیمیلاسیون فرهنگی و زبانی برای هویت زدایی
۶- غارت منابع طبیعی و سرمایه های ملی متعلق به مردم بلوچ
۷- استخراج معادن فلزی و غیر فلزی در مقیاس وسیع در مناطق الحاقی
۸- سرکوب و کشتار مردم بلوچ بطور مستقیم و غیر مستقیم
۹- محروم کردن صدها هزار بلوچ از امکانات بهداشتی، دارو و بیمارستان
۱۰- محروم کردن هزاران کودک و دانش آموز بلوچ از تحصیل علم و دانش
۱۱- گسترش بیسوادی بین مردم بلوچ شدید از روندی که در استان بلوچستان و سیستان ادامه دارد.
۱۲- گسترش درگیریهای داخلی بین طوایف دل مناطق جدا شده از بلوچستان
۱۴- تفرقه افکنی و سوءِ استفاده از صداقت و سادگی مردم
۱۵- زدن چوب حراج به منابع و معادن بلوچستان در گیاوان زمین و رودبار زمین و همکاری با روسها چینی ها، کره ای ها، افغانها و سرمایه داران شیعه عراقی برای غارت هر چه بیشتر تن مناطق
۱۶- گسترش دیدگاه مذهبی و خرافات خامنه ای در بین پیروان اهل سنت
۱۷- تحت فشار قراردادن مردم بلوچ به طرق گوناگون برای تغییر مذهب و قبول کردن اعتقادات مذهبی حکّام تهران
۱۸- گسترش اعتیاد به مواد مخدر در کل بلوچستان و بخصوص در مناطق جدا شده
۱۹- تخریب عمدی آثار باستانی متعلق به تمدن بلوچستان
۲۰- گسترش بیکاری بطور عمد و مورد تبعیض قرار دادن افراد با صلاحیت در پروسه استخدام در ادارات دولتی
۲۱- رشوه گیری و اخاذی از مردم بلوچ به بهانه های مختلف
۲۲- کنترل ارتباطات مردم بلوچ در مناطق جدا شده و ملت بلوچ در بلوچستان و سیستان
۲۳- تحت فشار قرار دادن طلاب بلوچ و حتی ممانعت از رفتن برخی از رفتن به مدارس دینی در دزآپ، گشت و سرباز.
۲۴- کشتار تدریجی هزاران انسان بیگناه با پایمال کردن حق آبه آنان و احداث سد بر بستر “هلیل رود” و همچنین طرح انتقال آب از سرشاخه های این رودخانه به شهر کرمان
۲۵- ویران کردن دهها آبادی و روستا در جنوب خراسان، رودبار زمین و گیاوان زمین.

برچسب‌ها:, ,