جنایت علی خامنه‌ای در شمسر را فراموش نخواهیم کرد!

جنایت علی خامنه‌ای در شمسر را فراموش نخواهیم کرد!
فوریه 23, 2022
162 بازدید

صدها سوختبر بلوچ از شدت گرسنگی و تشنگی مجبور به ورود به داخل خاک بلوچستان غربی شدند چرا نیروهای استعمارگر به آنها اجازه ورود نمیداند و آذوقه اندک آن نیز به پایان رسیده بود

اما پس از ورود به داخل خاک خود با رگبار سربازان خامنه‌ای مواجه شده و ۳۷ جوان بلوچ شهید و زخمی شدند

بعد از آن در اعتراض به این جنایت در تمامی شهرهای مملکت بلوچستان اعتراضات گسترده ای شکل گرفت؛ این اعتراضات بحدی شدید بود و فراگیر که نیروهای مزدور سپاه خامنه‌ای مجبور به ترک پایگاه های خود در مناطق مرزی و خزیدن به لانه های خود در مراکز شدند.

در این اعتراضات نیز تعدادی از جوانان بلوچ به شهادت رسیدند و بسیاری دستگیر شدند اما خیزش مردمی علی خامنه‌ای را در بیتش در تهران به لرزه درآورد.
بلوچستان قیامت شده بود و هرجا اعتراض، اعتصاب، راه بندان و حتی فضای باهند و مقاومت شده بود.

گرچه اعتراضات دوام نیاورد اما جوانان بلوچ توانسته ترسی بزرگ در دل سپاه و مزدوران خامنه‌ای بیندازند.
علی خامنه‌ای نباید فراموش کند که هر چه در بلوچستان بیشتر ظلم کند باعث بیداری بیشتر و افزایش آگاهی و مبارزه شده و همین باعث شکست استعمار و احیای دولت ملی بلوچستان خواهد شد.

برچسب‌ها:, ,