جوانان بلوچ بیدار شوید

جوانان بلوچ بیدار شوید
ژانویه 30, 2022
226 بازدید

از ان جایی که ملت بلوچ در سرزمین خود هیچ حقی ندارد و گجر برای ما تصمیم گیری میکند و نمی‌خواهد سلطه خود را از دست دهد در ذهن مردم گنجانده که مزاران بلوچ از شما نیستند و مبارزات آنها به ضرر شما خواهد بود.

بین بلوچ های شیعه و سنی و مناطق جدا شده و مردم بلوچستان جدایی می‌اندازند و با تبلیغات ذهن مردم را شست و شو میدهند تا بی‌تفاوت و منفعل بمانند.

به مواد فروشان اجازه میدهند تا اعتیاد در بلوچستان رواج یابد و جوانان بلوچ در دام اعتیاد گرفتار شوند و نتوانند از حق خود و سرزمین شان دفاع کنند.

وظیفه یکایک ماست که ملت بلوچ را از این توطئه ها آگاه کنیم تا فریب حکومت ظالم و استعمارگر را نخورند و در باتلاق بدبختی فرو نروند.

روزی نیست که تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی کشته ندهیم و جوانی اعدام نشود!

ای جوانان چه زمانی میخواهید بپا خیزید؟

چه زمان میخواهید از حق خود دفاع کنید؟

چه زمان میخواهید اختیار و اداره سرزمین خویش را در دست بگیرید؟

آیا با خود فکر کرده‌اید چرا بلوچستان با منابع و معادن بیشمار این همه مردم فقیر دارد؟

تا چه زمان میخواهید در برابر ظلم این رژیم ظالم سکوت کنید؟

شما جوانان چه هنگام میخواهید از خواب غفلت بیدار شوید؟

حال زمان بیدار شدن است؛ جمهوری اسلامی به کشتار و اعدام جوانان بلوچ مشغول است و هر روز خانواده‌هایی را داغدار، زنی را بیوه، مادری را عزادار و کودکانی را یتیم می‌کند و اینقدر به این کار ادامه میدهد که دیگر جوانی نماند.

هر روز ازجوانان ما کاسته میشود تا جوانان بلوچ کم و کمتر تا در مقابل این رژیم ظالم جوانی برای گرفتن حق خود وملتش بلند نشود و آنقدر کم باشند که توانایی مقابله برای حق خود را نداشته باشند.

پس ای ملت بلوچ بیدار شوید و به این خواب زمستانی پایان دهید و از حق خود و هموطنان خود دفاع کنید .

به امید بیداری جوانان بلوچ و به امید پیروزی بلوچستان.

برچسب‌ها:, , ,