حبیب الله سربازی بلوچ: پوپولیسم چی ءَ گوشنت؟

حبیب الله سربازی بلوچ: پوپولیسم چی ءَ گوشنت؟
می 1, 2023
129 بازدید


جهد و مبارزه ایشی نهنت که بچاریں جامعه چے گوشیت هما کارءَ بکن ایں، جهد ایش انت که ته هکءَ بگوشئے و هکءَ مردمان تها جاه منند بکنے. اگاں بچارے که مردم چے گوش انت و هما کارا بکنے، اشرا گوش انت: پوپولیسم.

برچسب‌ها:, , , , , ,