حذف پیج‌های مطرح و تاثیرگذار در عرصه مبارزات ملی بلوچستان!

حذف پیج‌های مطرح و تاثیرگذار در عرصه مبارزات ملی بلوچستان!
می 25, 2022
96 بازدید

سه پیج مطرح در عرصه آگاهی بخشی، اطلاع رسانی شفاف و گسترش مبارزات ملی بلوچستان در اینستاگرام از دست خارج شده است.
پیج رسمی حزب راجی تپاکی ، پیج رصد بلوچستان و پیج سهاب

رژیم جمهوری اسلامی با نفوذ در شرکت ناظر بر محتوای اینستاگرام و فیسبوک به نام تلاس اینترنشنال توانسته است که بسیاری از پست های مبارزاتی و حتی اکانت های مهم را مسدود و یا حذف کند.
یکی از کارهای ‘تلاس اینترنشنال’ رسیدگی به شکایت کاربران اینستاگرام و فیسبوک است که جمهوری اسلامی با دادن پول و رشوه به کارمندان آن پیج های مهم را از دسترس خارج کرده است.

سرمایه‌گذاری رژیم برای مسدود و حذف کردن سه پیج مربوط به مبارزات ملت بلوچ دلیلی آشکار بر تاثیر آنها در بیداری مردم و گسترش مبارزات ملی بلوچستان است.
و دشمن با مسدود کردن آنها به زعم خود قصد خاموش کردن چراغ مبارزات را دارد که این آرزو را به گور خواهند برد.

مبارزات تا شکست استعمار گجر و احیای دولت ملی بلوچستان ادامه خواهد داشت

برچسب‌ها: