حقوق زنان در کشور تبعیض زده ایران. (مهشان بلوچ)

حقوق زنان در کشور تبعیض زده ایران. (مهشان بلوچ)
آوریل 16, 2022
218 بازدید

هر روز شاهد بی عدالتی و فضای ناامن برای زنان و دختران در سرتاسر جغرافیا ایران هستیم؛ کشوری که حاکمانش خود را حامی زنان می‌دانند و در واقع عکس آن را به اجرا می‌گذارند.

براساس گزارشات شکاف جنسیتی مجمع جهانی از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان را دارد

متاسفانه در کشورهای جهان سومی مانند ایران که مردان نقش پر رنگی‌ دارند و زنان را ضعیف میدانند و از ورود به اجتماع و پیشرفت و همچنین ازورود به امور سیاسی و اداری نهی می‌کنند؛ حکومت مرد سالاری خود را بیشتر نمایان می‌کند و زنان جامعه از طرف مردان مورد خشنونت قرار می‌گیرند.

بر زنان اسيد پاشیده می شود ویا بخاطر مطالبات شخصی و آزادی خود کشته می‌شوند و برای زنان که مورد خشنونت قرار میگیرند کمتر زنی با پیگیری به حق قانونی خود میرسد.

بدلیل خشنونت های زیادی که در جامعه، زنان را تهدید می‌کند زنان در هر جایی که هستند از داخل خانه گرفته تا خارج از آن،احساس ناامنی می‌کنند و این اعتقاد را دارند که جامعه به امنیت شخصی آن ها اهمیتی نمی‌دهد و همچنین مسئولان اهمیتی به امنیت و آسایش زنان در جامعه نمیدهند

در سرزمین بلوچستان این خشنونت ازسوی جامعه و هم از سوی حکومت علیه زنان بیشتر به چشم می‌خورد؛
زنان در بیمارستان ها در ادارات دولتی با خشنونت فیزیکی و کلامی شدیدی روبه رو میشوند.

لازم است که هم زنان و هم مردان بیدار جامعه برای احقاق حقوق زنان تلاش کرده تا شاهد رشد و شکوفایی جامعه باشیم.

برچسب‌ها:, ,