حمایت از سپیده قلیان توسط آزادیخواهان بلوچ

حمایت از سپیده قلیان توسط آزادیخواهان بلوچ
می 1, 2023
110 بازدید

سپیده قلیان کسی بود که درست زمانی که تلاش شد اعتراضات بلوچستان پایان پیدا کنند، و شعارهای علیه رژیم پایان بیابند، داشت از زندان خارج میشد. وی اما تحمل نکرد و با پوشیدن لباس بلوچی و فریاد: «خامنه ای ضحاک میکشیمت زیر خاک» از آزادیخواهان بلوچستان حمایت کرد.

امروز آزادیخواهان بلوچ هم با برافراشتن نام او و راه اندازی یک تظاهرات غیر قابل کنترل دیگر در زاهدان ضمن فریادهای «خامنه ای حیا کن…» و «تجاوز جنایت، مرگ بر این ولایت» پاسخ حمایت او را دادند.

بلوچ محبتها و حمایتها را فراموش نمی کند، همانگونه که جنایتها و جنایتکاران را فراموش نمیکند.

ملت بلوچ در طول تاریخ آزاد زندگی کرده و هیچ چیز را بر آزادی ترجیح نمیدهد.

امروز صدها زندانی بلوچ آزادیخواه داریم اما جنبش ذره ای کوتاه نمی آید، چون ملت بلوچ درک کرده برای آزادی باید #مبارزه کرد.

تلاشها برای تفرقه توسط حکومت بسیار زیاد شده، اما هر بار پیام اتحاد و همبستگی بیشتر میشود و مردم شهرهای مختلف بلوچستان از یکدیگر حمایت میکنند.

امروز روایتهای جعلی حکومت رنگ باخته، رسانه های رژیم در بلوچستان رسوا شدند، مردم بیش از هر زمان دیگری برای به دست گرفتن سرنوشت خود میجنگند.

برچسب‌ها:, , , ,