حمایت بلوچستان از مبارزات عربی الاحوازی

حمایت بلوچستان از مبارزات عربی الاحوازی
ژوئن 1, 2020
495 بازدید

من بلوشستان الی الاحواز، ندعم شعب العربی الاحوازی

ملت بلوچ از مبارزات حق طلبانه ملت عرب حمایت میکند، منطقه ای پر از چاه های نفت و آب، مردمش تشنه اند، همانند بلوچستان که نیمی از مردمش نه آب دارند و نه برق و نه شبکه ارتباطات.

این سرنوشت مشابه در اثر سیاست های استعماری شکل گرفته و راه حلش هم حمایت از یکدیگر برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و رسیدن به حقوق ملی است.

برچسب‌ها: