حملات توپخانه ای سپاه تروریستی به روستاهای دزآپ محکوم است!

حملات توپخانه ای سپاه تروریستی به روستاهای دزآپ محکوم است!
ژانویه 3, 2022
238 بازدید

نیروهای سپاه تروریستی پاسداران با یورش به منزل یک بلوچ آزادی خواه که زن و فرزند وی در خانه حضور داشتند مرتکب به نقض قوانین بین المللی حقوقی شدند۰

آقای غلام شه بخش یک بلوچ دلسوز که برای حل معضلات اجتماعی منطقه کورین فعالیت میکند به دلیل عدم همکاری با حکومت مورد خشم سپاه تروریستی پاسداران قرار گرفته است۰

سپاه سرکوبگر پاسداران که در روزهای گذشته برادر و چند سال پیش پدر وی را به شهادت رسانده و این بار برای ادامه حذف افراد دلسوز و مبارز بلوچ با سلاحهای سنگین و نیمه سنگین به کورین و شورو  یورش برد و با نقض موازین بین المللی خانه های مسکونی مردم را توپ باران کرد۰

اما بخاطر مواجه شدن با مقاومت مردمی ضمن تحمل تلفات سنگین از چندین جهت عقب نشینی نمود۰

ملت قهرمان بلوچ و جوانان بیدار بلوچستان!

مزاران بلوچستان امروز در روستاهای  شورو، گلوگاه و سرجنگل در منطقه کورین  نشان دادند که میتوان با کمترین امکانات جلوی لشکر خامنه ای را با اتحاد و یکپارچگی گرفت۰

توجه داشته باشیم که کورین همان منطقه است که لشکر استعمارگران در پایان دهه شصت و آغاز دهه هفتاد هجری شمسی بدستورعلی خامنه ای و دیگر سردمداران استعمارگجر، مردم بیدفاع را  قتل عام کرده و کلیه مردان  چند روستا را  به خاک و خون کشاندند۰

ما درچنین شرایطی اتحاد و همکاری مزاران بلوچستان و توسعه مقاومت مشروع را در برابر تهاجمات بلوچ ستیزانه سپاه سرکوبگر پاسداران  ضروری می دانیم۰

بلوچستانءِ راجی تپاکی گلّ

یازدهم دیماه ۱۴۰۰

برچسب‌ها:, ,