حملات شیمیایی حکومت به ۳۰ مدرسه دخترانه

حملات شیمیایی حکومت به ۳۰ مدرسه دخترانه
آوریل 19, 2023
97 بازدید

‏۱. شهر اردبیل مدرسه بهاران‏۲. شهر اردبیل مدرسه شاهد‏۳. شهر ارومیه مدرسه هدف‏۴. شهر اسلامشهر مدرسه سایپا‏۵. شهر اسلامشهر مدرسه نیایش‏۶. شهر اهواز مدرسه کوثر‏۷. شهر اهواز مدرسه ستایش‏۸. شهر تهران مدرسه شهدای مکه‏۹. شهر تهران مدرسه شاهد‏۱۰. شهر تهران مدرسه کوثر‏۱۱. شهر تهران مدرسه ساعد‏۱۲. شهر تهران مدرسه پردیس شریف‏۱۳. شهر تهران مدرسه مجموعه‌ی قیاس‏۱۴. شهر سقز مدرسه کوثر‏۱۵. شهر سقز مدرسه ایمان‏۱۶. شهر سقز مدرسه ترکمان ۲‏۱۷. شهر شیراز مدرسه امام رضا‏۱۸. شهر شیراز مدرسه شاهد‏۱۹. شهر کرج مدرسه تهذیب‏۲۰. شهر کرج مدرسه رضوان‏۲۱. شهر کرج مدرسه امام جعفر‏۲۲. شهر کرج مدرسه شایستگان‏۲۳. شهر کرمانشاه مدرسه نبوت‏۲۴.شهر کرمانشاه مدرسه الزهرا‏۲۵. شهر کرمانشاه مدرسه عصمت‏۲۶. شهر کرمانشاه مدرسه عفت‏۲۷. شهر کرمانشاه مدرسه دانا‏۲۸. شهر کرمانشاه مدرسه فرشادفر‏۲۹. شهر تهران مدرسه حاجیه‏۳۰. شهر تهران مدرسه ابرار در طی حملات سازمان یافته سپاه پاسداران با گازهای سمی به مدارس دخترانه، رژیم ایران به دنبال سرکوب صدای زنان است و می‌‌خواهد تا رعب و وحشت بیافریند تا دخترانی که در قیام شرکت می‌کنند را بترساند، دختران و زنان شجاع دیگر از روشهای فاشیستی وسرکوبگرانه نمی‌ترسند. رژیم کودک کش برای بقای فاسد خود از هیچ کاری فروگذار نمیشود با قیام و اعتراضات لرزه بر اندام نحیف این حاکمیت فاسد افتاده است که سعی دارد با هر روشی مردم خشمگین را آرام کند اما مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم منفور هستند