حکومت های بلوچستان پس از مسلمانان عرب

حکومت های بلوچستان پس از مسلمانان عرب
آوریل 11, 2021
1271 بازدید

بلوچستان در دوره ساسانیان حاکمان منطقه ای داشت که بخاطر از بین رفتن منابع در جنگها از اسامی آنها اطلاعی به دست نیامده است در دوره عرب های مسلمان بلوچستان حکومت عربهای مسلمان را پذیرفت و تنها حکومت های ملوک الطوایفی سرداری منطقه ای تابع حاکمان عرب داشت همانند بقیه مناطق در خاورمیانه.

پس از پایان حکمرانی مسلمانان عرب دو سلسله پادشاهی عمده در دو ناحیه بلوچستان شکل گرفت:

غرب بلوچستان – ایران کنونی – به مرکزیت بمپور که 600 سال حکومت مستقل ملوک مکران معروف به ملک ها به وجود آمد.

شرق بلوچستان – پاکستان کنونی – به مرکزیت کلات که 500 سال سلسله مستقل خانات کلات را داشت.

قرن دوازدهم میلادی میرجلال خان بنیانگذار سلسله ای رند و لاشار با 40 عشیره همراه خود در اطراف بمپور ساکن شد، سپس به سیستان رفت اما بخاطر درگیری با حاکمان سیستان دوباره به مکران برگشت. برخی منابع اردو نوشته اند که او حاکم ملک ها را شکست داد و حکومت منطقه ای داشت. بعد از او پسرش میر هوت حاکم شد. بعد از میر هوت، میر عبدو به حکومت رسید. دو پشت بعد میر شیهک کیچ را گرفت.

قرن 17 میلادی در میانه شکل گیری سلسله خانات کلات (قلات) میرچاکر رند فرزند شیهک از نوادگان میرجلال خان حاکم شد و رفته رفته در کیچ قدرتش افزایش یافته و به همراه میر گوهرام لاشار به شرق بلوچستان یورش برد که تا دره بولان و سیبی نزدیک سند -پاکستان کنونی- حکومت هندی را را شکست داده و حکمرانی بلوچها را بار دیگر در این منطقه آغاز کرد. از او به عنوان چاکر خان اعظم یاد می شود، پس از آن حکومت منطقه ای کلات رشد کرد و به مرکز سیاسی کل بلوچستان تبدیل شد. اما دو گروه رند و لاشار به مدت 30 سال وارد یک جنگ داخلی شده و به شدت ضعیف شدند در این زمان خانات کلات رشد کرده و قدرتشان بعدا همه بلوچستان را فراگرفت.

ادامه در فایل پی دی اف فوق:

حاکمان_بلوچستان_پس_از_حکومت_مسلمانان_عرب