خالده براهویی، فعال حقوق زنان و یک مبارز واقعی

می 3, 2023
130 بازدید

خالده براهویی، فعال حقوق زنان، موسس جنبش «مبارزه با قتل های ناموسی» در ایالات سند و بلوچستان(پاکستان) بود و به لطف تلاشهای او تغییرات فرهنگی ، آموزشی و اصلاحات قانونی چشمگیری در این دو ایالت انجام شد.

دخترسیاسی، بهتر از پسر سیاسی است. مردان، انگار که برای حضور در معرکه‌ی سیاست به دنیا می‌آیند، اما زنان، بر این میدان منت می‌گذراند که پا در آن می‌نهند.هرجازنی هست که به خاطرعدالت می‌جنگد، آن‌جاعطری پیچیده است شیرین و شورانگیز ما بدون زنان خوب، مردان کوچکیم…