خالی بودن پرچم شیروخورشید از نمادهای زنانه

خالی بودن پرچم شیروخورشید از نمادهای زنانه
ژانویه 28, 2023
466 بازدید

زنان چرا باید از پرچم با نمادی حمایت کنند که هیچ حقی برای آنان در آن درنظر گرفته نشده است؟

پرچم شیر خورشید که سلطنت طلبان و مجاهدین خلق از آن استفاده میکنند نمادی دارد با شیر نری که شمشیری در دست دارد؛ طراحی نماد شیر و شمشیر زمانی صورت گرفته که تصورات در باره زنان ضعیفی، کم‌عقلی و عدم دخالت آنها در سرنوشت شان مدنظر مردان بوده است.

در انقلاب زن، زندگی، آزادی که انقلابی زنانه است و از خون مهسا امینی روشن شده چرا پرچم با نمادی ارائه نمیشود که وجود زنان نیز به رسمیت شناخته شود؟

چرا تمامیت خواهان علاوه بر انکار حقوق ملتهای دربند، حقوق زنان را به سیاست انکار می‌کنند و خود را ملزم به جواب دادن به افکار عمومی نیز نمی‌دانند؟

اگر اینان وجود، قدرت و عظمت زن را باور دارند باید با تغییر در نماد، اهمیت در اندیشه خود را نسبت به زنان و دختران به نمایش بگذارند

آیا زنان جغرافیای ایران به این آگاهی سیاسی رسیده اند که خواستار نمادی در پرچم باشند که در آن نشانی از حقوق زنان نیز دیده شود؟

نبود نمادهای زنانه در پرچم شیروخورشید

https://t.me/hamdelinbanokan

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , ,