خطرات محدودیت افکاری به مراتب بیشتر از استعمار

خطرات محدودیت افکاری به مراتب بیشتر از استعمار
ژانویه 28, 2022
199 بازدید

محدودیت افکاری از جنس طناب کوچک و ضعیفی استعمار.

اغلب مردم استعمار را قولی با پهنه های از آهن و زنجیرهای کشنده و عذاب دهند ساختند.

افکار ما کشنده تر از استعمار است و روح روان ما را درگیر هنجارها میکند،در واقع این افکار ماست.

تنگنایی استعمار از هر طرف به مردم استعماری فشار آورده

طناب افکار منفی و محدود و ضعیف مارا از آزادی و استقلال وعدالت دور نگه داشته

ماغرق شده در تالاب های افکار خودمان هستیم ،افکاری استعماری پیش روی در زندگی را برای مان سخت و مشقت های بی بندوباری جان و روح و روان و سلامت و… مان به کام تلخی میکشاند.

آلودگی فکری جمهور آخوندی (جمهوری اسلامی ایران )کشنده و زهر آلود سرایت کرده، هدف این رژیم ویرانی و نابودی مان است.

زندگی با افکت های مختلف آخوندی برهه غیر قابل تحمل را تحمیل مان کرده آزادی و تغییرات در ذهن و فکر مان رشد و چالش های مبارزاتی را به عرصه جهان استعماری میگذارد.

اراده نوین و استقلال یافته مان با قدم های مستحکم رسیدن به آزادی و عدالت و توسعه و …محقق می‌سازد قاصدک افکار مان تشکیل دهند روحیه و شاخه های زندگی و نشاط مان به همراه داردچیرگی و پلیدی افکار استعماری را و گرد و غبار را پاکسازی کرده و جوانه های و آفتاب زندگی در حکومت بلوچستان بپاکنیدتلاش و کوشش بی وقفه برای نسل آینده مان تا جان نحیف شان در زنجیرهای استعماری نسوزد.

برچسب‌ها:, , ,