خودسوزی یک کودک همسر بلوچ

خودسوزی یک کودک همسر بلوچ
مارس 4, 2022
156 بازدید

فکر خودکشی در ذهن افراد از رنج بسیار و دردی که نتوانند راهی برای تسکین آن پیدا کنند بوجود می آید.

هنجارهای هر جامعه ارزش ها و قواعد رفتار، از ریزترین و خصوصی ترین تا کلان ترین آنها را از گذشته تا آینده ترسیم میکند و اگر فردی از این قوانین تخطی کند، با واکنش های شدید محیط خویش روبرو میشود و از آنجا که فرد توان هنجار شکنی ندارد، در رویارویی با معضل خود به راه های مختلف از جمله خودآزاری و خودکشی متوسل می شوند.

بار دیگر در بلوچستان در بمپور یک کودک همسر خودسوزی کرد.
در گزارش کمپین فعالین بلوچ آمده؛ چهارشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ ، وقتی این کودک با آزارهای جسمی و روحی و ضرب وشتم همسر خود قرار داشته و هیچ حمایتی از طرف خانواده ی خود دریافت نکرده، دست به خودسوزی زده است.

انسانی که به هیچ صنف و جمعیت و گروه اجتماعی تعلق ندارد، در واقع گم شده ای دارد که برای رسیدن به آرامش ممکن است به رفتارهای ضد اجتماعی همچون خود کشی دست بزند.

خود سوزی یک نوع اعتراض سخت و وحشتناک از وضعیت بسیار وخیم یک فرد است، وضعیتی که روح آن فرد در تنهایی مطلق اسیر میشود.

با نابودی معضلی به نام کودک همسری فرزندانتان را در دام چنین احساسات وحشتناکی نیندازید، تا شاهد نابودی آنها شوید.

برچسب‌ها:, ,