دشمن اصلی هر ملتی سیاست مداران و رهبران خائن و خودخواهند که در کنار استعمارگران ایستاده اند ! (سنّاز بلوچ)

دشمن اصلی هر ملتی سیاست مداران و رهبران خائن و خودخواهند که در کنار استعمارگران ایستاده اند ! (سنّاز بلوچ)
جولای 14, 2022
289 بازدید

سالها در گوشمان زمزمه کردند دشمن تان “آمریکاست” غافل از اینکه دشمن اصلی ما خود این استعمارگران بوده اند و ما نمی‌دانستیم تحت سلطه و استعمار اینان بوده ایم بلکه فریب خورده بودیم و آنها را از خود میدانستیم.
و افراد پرنفوذ بلوچ نیز در داخل و یا خارج در بازی دادن ما خواسته یا ناخواسته شریک بوده اند.

این بازیگران، جان هزاران انسان بیگناه را گرفته و به کام مرگ فرستاده اند تا قدرت و جایگاه خویش را حفظ کنند.

نیروهای نظامی دولتی در هر مقطع زیر نظر حکام جاه طلب تبرهای کشتار را در دست گرفته و بی رحمانه جان انسان های بیگناه را که به دنبال حق و حیات اند میگیرند.

سکوت، بار ظلمت و ذلت را افزون میکند، و چه بسا انسان های آگاه و بیداری که تن به خواسته حاکمان ظالم نداده اند و حامی ملت دردمند شده اند، جان خویش را از دست داده اند.

حکومتی که بیگانه باشد، مرگ ملت‌ها را رقم میزند،
توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ ای به دست فرزندانش رقم میخورد.

حکومت جغرافیای ایران سال های سال جان ملت بلوچ را گرفته، و استعمار، جوی خون در بلوچستان جاری کرده است.

چندين تن دیگر باید در خون بغلتد تا بیدار گردید و باهند را که ندای بر حق ماست سر دهید؟!

برچسب‌ها:, ,