رای سرنگونی استعمار حاکم متحدتر به پیش رویم!

رای سرنگونی استعمار حاکم متحدتر به پیش رویم!
سپتامبر 24, 2022
242 بازدید

علی خامنه ای برای فرار از معضلات و مشکلاتی که خود و رژیم ارتجاعی وی بوجود آورده اند و بجای جوابگویی به خواسته های مردم اعمال حجاب اجباری را بر زنان برجسته کرده است.
اما با شهادت دختر کردستان مهسا ( ژینا) امینی در تهران بوسیله فالانژهای ارشادی این نقشه رژیم رو به زوال استعماری نیز به شکست منجر شد. در اعتراض به قتل فجیعانه مهسا توده های به ستوه آمده مردم متحدانه بپا خاسته اند.

طی هفته گذشته از کردستان گرفته تا بلوچستان ، آذربایجان الاحواز و از تهران گرفته تا مشهد، از ترکمن صحرا، گیلان و مازندران گرفته تا لرستان و کرمان و ..‌. شاهد اوجگیری مقاومت مردمی و مبارزات ضداستبدادی/ استعماری توده های بپا خاسته بوده ایم.

ماموران جمهوری اسلامی مثل قبل در مقابله با میلیونها انسان مخالف و بپاخاسته به زور سرنیزه متوسل شده و دهها جوان را به شهادت رسانده و تعداد نامعلومی را بازداشت کرده اند.
اما شواهد و دهها کلیپ ویدیویی نشان می دهند که کلیت رژیم جمهوری اسلامی در مقابل توده های میلیونی مردم و جوامع بين المللي و سران كشورهاي قدرتمند جهان و شخصيتهای برجسته و معروف جهان تحت تاثیر زوال قرار گرفته است و از هر زمان به شکست نهایی خود نزدیکتر شده است.

حزب بلوچستان ءِ راجی تپاکی برای سرنگونی استعمار مذهبی حاکم دست همکاری عملی را به سوی احزاب ملل استعمارزده دراز می کند. و از انسانهای آزاده در کلیه مناطق جغرافیای ایران انتظار می رود تا با احترام به منشورهای ملل متحد و حقوق ملتهای تحت ستم برای براندازی سیستم استعماری/ استبدادی حاکم وارد عمل شوند.

ما همچنین از مردم میخواهیم که شیوه ها و تاکتیک های اعتراضی و حربه های دشمن را هر چه بیشتر فرا گیرند و از خلا اینترنت که به عنوان یک حربه برای ساکت کردن اعتراضات استفاده میشود یک نقطه قوت ایجاد کرده و به حق طلبی خود ادامه دهند.

بلوچستانءِ راجی تپاکی گل
دوم مهر ماه ۱۴۰۱

برچسب‌ها:, , , ,