رضا پالانی سوادکوهی چه کرد؟

رضا پالانی سوادکوهی چه کرد؟
ژانویه 25, 2022
195 بازدید

به حکومت قاجار بر ممالک محروسه پایان داد.

۲_ غرب‌گرایی را رواج و دستور به کشف حجاب و پوشیدن لباس های غربی به مردان داد.

۳_ نام پرشیا را به ایران تغییر داد تا صاحب هویت آریایی شود.

۴_دستور به سرقت اسامی آریانا داد.

الف)نام رشته کوه دماوند را به البرز تغییر داد که نام کوهی در افغانستان کنونی است.

ب) نام نصرآباد را به زابل تغییر داد تا رستم را از آن خود کند؛ زابل نام ولایتی از افغانستان و طبق گفته های فردوسی زادگاه رستم است.

ج)منبع زبان دری را پرشیا معرفی کرد و هزاران دروغ بر این بافته شد.

د) اسامی حکما و دانشمندان آریانا را تغییر داد تا نامی از آریانا یا افغانستان کنونی به میان نیاید؛ بعنوان مثال حکیم فاریابی که از باشندگان ولایت فاریاب بود شد فارابی.

۵_ در راستای کشور گشایی، کشور بلوچستان را با حملات گسترده نظامی اشغال و جزیی از ایران خودساخته اش کرد.

۶_ فامیلی خود را از پالانی سوادکوهی به #پهلوی تغییر داد.

۷_ بر مناطق تورکمن‌ها، کاسپین‌ها، کوردها، تورکها، لورها و عربها حمله و با کشتارهای وحشیانه، دولت های ملی آن مناطق را از بین برده و جزیی از قلمروی خود کرد.

۸_ دولت ملت سازی کرد و دستور به برنامه ریزی برای تضعیف هویت ملتهای دربند داد۹_ ارتشی منظم ساخت تا آزادی خواهان ملل دربند را بتواند سرکوب کند.

برچسب‌ها:, ,