روز جهانی کارگر و کارگران و زحمت‌کشان بلوچ!

روز جهانی کارگر و کارگران و زحمت‌کشان بلوچ!
می 1, 2022
103 بازدید

در تمامی جهان اول مئی، روز کارگر مراسمی برگزار میشود و در جاهایی که حقوق کارگران تضییع می‌شود کارگران تجمعات اعتراضی برگزار میکنند و از حقوق از دست رفته خود سخن می‌گویند.

اما در جمهوری اسلامی تجمعات کارگران غیر قانونی تلقی میشود و به بدترین شکل با آنها رفتار می‌شود و حتی بازداشت و شکنجه میشوند و در نهایت از آنها اعترافات اجباری می‌گیرند و کسانی از حقوق آنها دفاع کنند و حرفی بزنند به جرم نشر اکاذیب مجرم شناخته میشوند.

در بلوچستان بمراتب وضعیت کارگران بدتر بوده و ظلم ها و اجحافات بیشتری بر آنان صورت می‌گیرد؛ با کارگرانی که برای شرکت های وابسته به سپاه کار میکنند مانند بردگان رفتار میشود و حقوق آنها در شرایط بد اقتصادی بعد از چندین ماه پرداخت میشود یا علنا پول آنها را خورده و در صورت اعتراض آنها را تهدید به زندان میکنند.

اینجا در سرزمین من حتی کهنسالان نیز مجبور به کارگری هستند و در وضعیت بسیار بدی زندگی میکنند.

در نود و اندی سال حکومت غیربومیان بیگانه بر بلوچستان اقتصاد بلوچستان هیچ گونه رشدی نداشته و حکومت با بی شرمی تمام مردم را در فقر و تنگدستی نگه داشته است.

به امید روزی که بلوچستان هیچ کارگر بلوچی نداشته باشد؛ آن روز زمانی خواهد آمد که ما بلوچها استعمارگران را از سرزمین خود اخراج کرده و دولت ملی بلوچستان را احیا کنیم و معادن و منابع سرزمینی به نفع ملت بلوچ استفاده شود.

کارگران بلوچ!
برای رهایی از وضعیت موجود ، شکست استعمارگران و احیای دولت ملی بلوچستان از هم اکنون به مبارزات ملی بلوچستان بپیوندید تا با هم بتوانیم به اهداف ملی خود دست پیدا کنیم.

برچسب‌ها:, ,