ریشه مشکلات ما کجاست؟

ریشه مشکلات ما کجاست؟
ژانویه 19, 2022
158 بازدید

بلوچستان همواره در طول تاریخ ملتی داری حاکمیت ، قانون و افتخار بوده است. 

تا قرن گذشته ،  در کلات بلوچستان ، آخرین شاه مملکت بلوچستان حکمرانی میکرد .

فردوسی قرن ها پیش ، از ملت بلوچ برای آیندگان به دلیری و غیرت و عزت یاد کرده است .

 اما اکنون چه مصیبتی بر سر آن ملت و کشور با عزت آورده اند ؟

دشمنان همیشگی ملت بلوچ از گذشته تا کنون ابتدا کشور بلوچستان را چند پاره و به پاکستان و ایران و افغانستان و … الحاق و سپس شروع به تغییر بافت هویتی و فقر و بی سوادی در بین ملت بلوچ ، کردند.

نتیجه این خیانت ها و ظلم ها را در مردم محروم و فقیر و محروم از تحصیل و امکانات ورفاه ، در بلوچستان غربی در ایران و بلوچستان شرقی در پاکستان و جنوب افغانستان میبینیم .

پس بیایید باری دیگر در کنار سایر مردم ایران ، بپا خیزیم و ریشه این ظلم و رنج طولانی مدت را از مردم مظلوم بلوچ و ایران جدا کنیم .

یکصدا با همه مردم ایران علیه ظلم حکومت آخوندی بر می خیزیم و برای همیشه شر آخوند را از سر خود ، دور خواهیم نمود !

محمد طیب