ریش سفیدان، سرداران و جوانان غیور #دشتیاری و #چابهار کجایید؟

ریش سفیدان، سرداران و جوانان غیور #دشتیاری و #چابهار کجایید؟
سپتامبر 20, 2022
193 بازدید

آیا اگر همه مردم دشتیاری، چابهار و بلوچستان در صف حمایت از خانواده داغدار بلوچ که دخترشان مورد تجاوز قرار گرفته و قصد شکایت دارند بایستند آیا حکومت قادر به ایستادگی و خاموش کردن پرونده جنایت خواهد بود؟

امروز من و تو در امتحان غیرت و مردانگی هستیم، در تاریخ خواهند نوشت که ذلت را پذیرفتیم یا برای گرفتن حق مظلوم و مجازات ظالم ایستادیم؟

واجه محمد پیرمردی بم‌پشتی که فرزندش را نیروهای نظامی شهید کرده بودند چنان محکم پرونده فرزند شهیدش را پیگیری کرد که آخر گرچه نتوانست قاتلان گجر را به پای چوبه دار بکشد اما حداقل حکومت را مجبور به پرداخت دیه کرد.
اما خانواده هایی که پیگیری نکردند و ترسیدند باعث شدند که هم خون شهیدان پایمال شود و هم گجر جرأت بیشتری بر کشتار و جنایت کند

اکنون اگر همه برخیزیم و دادخواه جنایت تجاوز به دخترک بلوچ شویم و از هر طرف به حکومت فشار آوریم و ابراهیم کوچکزایی را مجازات کنیم دیگر گجری جرأت نگاه کردن به ناموس بلوچ را نخواهد کرد اما اگر نایستادیم هر روز شاهد تجاوز خواهیم بود و روزی خواهد رسید که به دختر و خواهر من و تو هم تجاوز خواهد شد.

راه بستن ادامه این تجاوزات به عنف، پیگیری پرونده و محاکمه جنایتکار و حمایت ملی از خانواده قربانی است.

برچسب‌ها:, , , , , ,