زبان بلوچی (سمی بلوچ)

زبان بلوچی (سمی بلوچ)
آوریل 14, 2022
194 بازدید

زبان بلوچی یکی از شناخته ترین زبان های جهان و جزیی از گنجینه‌ی فرهنگی بلوچستان میباشد.

زبان بلوچی دارای لهجه‌‌ های مختلف همچون:
لهجه‌ی رخشانی، مکرانی ،جنوبی، لاشاری ،سراوانی، سرحدی، رودباری، گیاوانی و … است

پشینه و قدمت زبان بلوچی چند هزار ساله و میراث نیاکان ماست اما سیاست های مخرب استعماری در بلوچستان باعث تضعیف زبان بلوچی شده است.

حکام ایران اجازه تدریس و تحصیل به زبان مادری ما نمیدهند، کودکان بلوچ که وارد فضای مدرسه میشوند اغلب متوجه زبان فارسی نمی‌شوند و همین امر موجب ناتوانی در درک مطلب و تجارب تلخ و در نهایت ترک تحصیل به علت رنج و عدم اطمینان از مفید بودن داشتن تحصیلات میشود.

ما در سرزمین مادرمان در قفس اسارت زندگی میکنیم و جان و روح مان در معرض خطر است؛ برای رهایی باید به همبستگی، مبارزه و باهند فکر کنیم تا بتوانیم بار دیگر آزادی و آزادگی را تجربه کنیم.

برچسب‌ها:,