زمین نگاری توسط هواداران

زمین نگاری توسط هواداران
می 21, 2020
514 بازدید

هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان به مناسب اعلام موجودیت حزب اقدام به زمین نگاری نام حزب نمودند.