زمین گیر شدن مبارزات مدنی در ایران و ضرورت توسعه گفتمان مقاومت!

زمین گیر شدن مبارزات مدنی در ایران و ضرورت توسعه گفتمان مقاومت!
فوریه 26, 2022
136 بازدید

از سال ۱۳۹۶ جنبش مدنی سهاب مبارزات خود را آغاز کرد و مدتی پیش هواداران ۴ سالگی مبارزات را جشن گرفتند.

در این بازه زمانی چهارساله، سهاب (سازمان هماهنگی اعتراضات بلوچستان) ده ها تظاهرات خیابانی، اعتصاب و اعتراضات بزرگ و کوچک را رهبری کرد.

هدف از کلیه مبارزات مدنی که در این سالها انجام گرفتند، به دست آوردن حقوق ملت بلوچ بود، حقوق طبیعی ، انسانی و حتی مواردی که حقوق ابتدایی نیز محسوب میشوند، در تمام این سالها ما با هدایت مردم برای شکستن سکوت خود از آنها خواستیم که حقشان را فریاد زده و از طرق مسالمت آمیز پیگیری کنند.

اما رفتار جمهوری اسلامی در این سالها با مبارزات مدنی و مسالمت آمیز ما ، مدنی نبود، بلکه با مشت آهنین به سرکوب مطالبات عادی و معمولی مردم پرداخت.

رژیم استعماری ولی فقیه نه تنها به حقوق مردم و خواسته های به حق آنها توجه نکرد بلکه برای حذف بلوچها پروژه های جدیدی آغاز کرد. پروژه های جدید به نام های توسعه اما با چاشنی ۱۰ میلیون جمعیت بیگانه در بلوچستان، تقسیم بلوچستان، پاکسازی قومی همه و همه برنامه های بسیار خطرناک ضد مردمان بلوچ بومی این سرزمین هستند که تاب تحمل را از مردم گرفتند.

پاسخ به فریاد قلم ما، سلاح بود، پاسخ به مدنیت ما، کشتار بود، پاسخ به مطالبات مسالمت آمیز ما ، بازداشت و شکنجه بود، تا جایی که هیچ راه دیگری برای مطالبه حقوقی را برای ما مردم باقی نگذاشت.

همه راه های سیاسی، مدنی و مسالمت آمیز رسما به روی ما بسته شدند، ما را زیر میانه سندان گذاشته و با پتک میزنند، و انتظار دارند حتی «فریاد» هم نزنیم.

از ما میخواهند به همه سیاست های تخریبی آنها و تروریستی سپاه پاسداران تمکین کنیم، از ما میخواهند سکوت کنیم و تنها نظاره گر کشته شدن فرزندان، سرکوب جوانان و فعالان و علما باشیم.

انتظار دارند ما بلانسبت گوسفندی باشیم که سرش را ببرند و حتی بع بع هم نکند!

این اندیشه دعوت به مدنیت هیچ گاه شکست نخورده و نمیخورد و ما مبارزات مدنی را به پیش می بریم، اما از این به بعد گفتمان «باهند» یعنی مقاومت مسلحانه را نفی نخواهیم کرد، بلکه ترویج میدهیم، و از هر کسی که در حال فعالیت و مبارزه دفاعی در برابر حقوق اساسی و بنیادین خودش باشد دفاع خواهیم کرد و زمینه های پشتیبانی را نیز برایشان فراهم میکنیم.

سهاب ضمن توسعه مبارزات مدنی از اعلامیه گام چهارم مبارزات بلوچستان راجی تپاکی حمایت میکند.

برچسب‌ها:, , ,