زنان اماراتی و مشارکت سیاسی قدرتمند

می 4, 2023
76 بازدید

دستاوردهای امارات متحده عربی بعد از احیای حاکمیت ملی، در جهان بی‌نظیر است.مشارکت زنان در شورای اعلای وزیران به بالاترین میزان در جهان رسیده است.این نشان دهنده جایگاه قدرتمندی است که زنان اماراتی به لطف توانمندسازی و مشارکت سیاسی در دولت به آن دست یافته اند.زنان اماراتی با حمایت دولت ملی خود گام های بزرگی برداشته اند اما اکثر زنان و دختران بلوچ در بلوچستان در اثر سیاستهای خصمانه #استعمار_گجر حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند.بعد از احیای #دولت_ملی_بلوچستان زنان بلوچ همانند زن های ملتهای آزاد رشد کرده و در آبادانی گلزمین سهم خواهند گرفت