زندگی دیکتاتور ها به هم شباهت دارد و عاقبت‌شان نیز!

زندگی دیکتاتور ها به هم شباهت دارد و عاقبت‌شان نیز!
می 23, 2022
368 بازدید

خامنه‌ای و مزدورانش که اعتبار و احترام خود را در بین مردم از دست داده‌اند مشغول سرمایه‌گذاری برای ذهن شویی کودکان هستند تا بتوانند در آینده برای برنامه های فاشیستی و ضدبشری خود از آنها کار بگیرند.

جنایتها و رفتارهای خامنه‌ای شباهت بسیاری به هیتلر دارد و به یقین عاقبتش نیز مانند او خواهد شد، خامنه‌ای با سیاست هایش مردم را به خاک سیاه نشانده و همچنان بر جهالت و حماقت خود اصرار دارد اما ظلم تا ابد پایدار نیست.

برای سرنگونی این رژیم درمانده، با فرمانده در گل مانده برخاسته‌ایم و تا براندازی کامل رژیم و احیای دولت ملی بلوچستان دست از باهند و مبارزه نخواهیم کشید.

برچسب‌ها:, ,