زندگی هدفمند!

زندگی هدفمند!
آوریل 19, 2022
166 بازدید

آیا زندگیمان را بدون هیچ هدفی ادامه دهیم و با گذر زمان همراه شویم و یا اینکه برای تغییر بزرگی دست بکار شویم؟

آیا تا به حال به این اندیشیده اید که در زندگی به فکر هدفی بزرگ باشید و از این یکنواختی زندگی و پوچی دست بکشید؟

آیا به این فکر کرده اید که از حق خود دفاع کنید و به هموطنان خود کمک کنید؟

ما بلوچ هستیم و به غیرت بلوچ مینازیم، آیا از غیرت خود برای دفاع از ناموس وطن استفاده کرده ایم؟

ای غیور مردان و زنان بلوچ!
متحد شوید و بیدار که در خواب غفلت هیچ منفعتی نیست؛ حال نیاز به یکپارچگی و همدلی همه بلوچهاست تا در مقابل این رژیم استعمارگر و ظالم محکم بایستیم

بیدار شویم تا بتوانیم به این ظلم و استعمار پایان دهیم

آگاه شویم و آگاه سازیم ملت بلوچ را برای یگانگی ،برای تشکیل دولت بلوچستان، برای آزادی و آزادی خواهی

در حالی که حکومت ایران خود را مسلمان مینامد در ماه رمضان شروع به آزار و اذیت و تخریب خانه ها و مساجد کرده است.

ای ملت بلوچ!
حال که ما هیچ امنیتی در سر زمینی که مالکش خودمانیم نداریم پس بیدار و یک صدا شویم تا امنیتی برای گجرها نیز نباشد.

همان گونه که آن ها رعب و وحشت در دل ملت ما ایجاد میکنند هزار برابر بیشتر در دلشان ایجاد کنیم .

بپا خیزیم از خود از ملت و ناموس و خاک خود دفاع کنیم.

برچسب‌ها:, , ,