سرنوشت تاریک کنونی بلوچستان از ۲۰ آبان ۱۳۰۷ آغاز شد

سرنوشت تاریک کنونی بلوچستان از ۲۰ آبان ۱۳۰۷ آغاز شد
نوامبر 12, 2023
146 بازدید

رضا خان با حمایت انگلیس و همسویی ناسیونالیستهای فارس در سال ۱۳۰۲ ه. ش. نخست وزیر شد و دو سال بعد از آن  احمدشاه آخرین پادشاه قاجار را با کودتا کنار زد و خود را شاه پرشیا خواند!  در آن زمان حدود ۲۱ سال بود که بلوچستان غربی مستقلا توسط امیر بهرام خان و سپس امیر دوست محمد خان بارانزهی اداره می شد. 

پس از شاه شدن رضاخان میرپنج قشون مهاجم ایران با پشتیبانی انگلیس سرزمینهای متعلق به ملل غیر فارس را یکی بعد از دیگری به تصرف خود درآوردند.

بلوچستان غربی نیز در آبان ماه سال ۱۳۰۷ هجری شمسی مورد هجوم نظامی قشون گجر از خراسان، کرمان و بیرجند قرار گرفت. 

امان الله جهانبانی فرمانده قشون مهاجم با زور اسلحه، تفرقه افکنی بین سران بلوچ، سوگند دروغین به قرآن، حربه مذاکره و حمایت نظامی همه جانبه انگلیس بر حکومت بلوچستان غلبه یافت. وی با مشورت انگلیسی ها  از جانب خاش و شستون حمله را آغاز کرد و به قلعه های گشت، پسکوه، هُشَّک و دِزَّک  هجوم برد.  در روز تاریک بیستم آبان ماه قلعه دِزَّک پس از جنگی خونین سقوط کرد. 

در جنگ حماسه ای دِزَّک دليرمردانی چون گل محمد پيری، برام هان ميرزاهان، مرادبکش رند، دُراهان، محمد هان، دهکان رمضان، يوسف هان، برام هان اعظم هان، کادربکش هـداداد، گل محمد جان بيک، رسول بکش و همرزمان آنان  در کلا گُشت و  هُشّک زنده یاد  ميرعيسی هيدوچی و سرمچاران تحت فرماندهی وی تا آخرين نفس در مقابل بیگانگان جنگیدند. 

با سقوط قلعه دِزَک در بیستم آبانماه ۱۳۰۷ هجری شمسی حکومت مستقل بلوچستان تضعیف شده و سپس شکست خورد. از همان روز سیاه دوران استعمار نو در بلوچستان آغاز گردید. استعماری که شرایط زندگی میلیونها بلوچ را روز بروز بدتر کرده به تاراج سرمایه های ملی بلوچستان مشغول گشت.

بلوچستان ءِ راجی تپاکی گلّ بر این باور  است که بلوچستان را باید از بند این استعمار رها کرد و ملت بلوچ با احیای دولت خود سرنوشت خویش را بدست بگیرد، آنگاه شرایط زندگی میلیونها بلوچ  بهبود یافته و توسعه همگانی و کرامت ملت بلوچ تحقق می یابد.

بلوچستانءِ راجی تپاکی گل

۱۹ آبان ۱۴۰۲

برچسب‌ها:, , , , ,