سپاه تروریستی ! (حبیب‌الله سربازی)

سپاه تروریستی ! (حبیب‌الله سربازی)
آوریل 23, 2022
229 بازدید

در تاریخ دو اردیبهشت، ۵۸، به دستور خمینی برای ایجاد جنگ و شرارت در منطقه به نام «صدور انقلاب» یک ارگان نظامی تاسیس شد که مشهور به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گردید.

سپاه برنامه خود را حفاظت از «انقلاب اسلامی» عنوان کرده است نه حمایت از مردم، و برنامه گسترش تشیع در جهان و تبدیل شدن به یک امپراتوری چون حکومت صفوی را در دستور کار دارد.

سپاه پاسداران معتقد است هدف وسیله را توجیه میکند، یعنی برای رسیدن به هدف فوق الذکر، می بایست از سیاست ایجاد درگیری و جنگ و بی ثباتی پیروی کرد و سپس جای پای خود را در مناطق جنگ زده باز کرد.

سپاه که زمانی تنها یک شاخه نظامی بود اکنون با ورود وقدرت گرفتن در بخشهای اقتصادی، رسانه ای، فرهنگی، سیاسی و به دست گیری مجلس و استانداری ها عملا قدرت خود را در داخل مرزهای جغرافیای ایران افزوده ودر خارج از مرزها هم با ایجاد جنگ و درگیری و حمایت از یکی از طرفهای درگیر در داخل کشورها یا ایجاد چنین ساز و کاری، سیاست های خود را پیش برده است.

برای رسیدن به هدف احیای امپراتوری صفوی خود نیز از کشتار انسانها هیچ ابایی ندارد، از انجام انفجار های تروریستی در مساجد به نامهای مختلف هیچ ابایی ندارد، از شلیک موشک به کشورهای همسایه پروا نمیکند و عملا چیزی به نام صلح، زندگی مسالمت آمیز، همزیستی و همسایگی در قاموسش نیست.

سپاه پاسداران همچنین از سال ۸۸ باشعار سپردن امنیت! بلوچستان به خود بلوچها کنترل شاهراه های امنیتی را به دست گرفت واز آن زمان چنان وضعیت نا امنی در بلوچستان ایجاد کرد که سابقه آن هرگز در تاریخ بلوچستان وجود نداشته است.
ایجاد ده ها پایگاه نه تنها نتیجه امنیتی برای مردم نداشت، بلکه چنان سرقت و قتل و کشتار و جنگهای عجیب و بدون توجیه و تجاوز به زنان بلوچ را وارد عرصه کرد به گونه ای که داد همه بلوچها را بلند کرد.

سپاه تروریستی پاسداران که موجودیتش به این فعالیت ها بستگی دارد و در این نوع کارها تخصص پیدا کرده است، اکنون و پس از رسیدن به اهداف خود مدیریت طرح های جدیدی چون تصرف زمین های بلوچها، مهاجر سازی بلوچها، و مهاجر آوردن از استانهای مرکزی ایران به بلوچستان و خصوصا سواحل بلوچستان را در دستور کار قرار داده است و در کنار آن پروژه های تقسیم بلوچستان را دنبال میکند.

در چنین شرایطی آیا همکاری کردن برخی از بلوچها با چنین ارگانی آیا هیچ توجیه وجدانی، اخلاقی و دینی دارد؟ خصوصا که در ماه های اخیر سپاه رسما کنترل پایگاه ها را از سران طوایف وریش سفیدان گرفته وآنها را رسما به حاشیه رانده است وبه این ترتیب اخرین میخ در تابوت را زده است.

برچسب‌ها:, ,