سپاه هیولایی برای بلعیدن مردم؟!

سپاه هیولایی برای بلعیدن مردم؟!
مارس 9, 2022
171 بازدید

فرماندهان سپاه همیشه میگویند: ما در بلوچستان در‌حال محرومیت زدایی هستیم، مثلا ببینید فلان جا نزدیک مرز یک جاده درست کردیم، وقتی بررسی میکنیم متوجه میشویم سپاه پروژه ای برای نقل و انتقال سوخت‌دارد و جاده را برای خودش ایجاد کرده اما برای تبلیغات میگوید: برای مردم است، در حالی که مردم همان منطقه مرزی برای رد شدن از جاده باید حساب و‌کتاب پس بدهند و‌از یک‌روستا رفتن به روستای دیگر هم با موانع امنیتی مواجه میشود! همه چیز با همان جاده سپاه علیه مردم‌و‌به‌نفع سپاهی ها تمام می شود!

سپاه اعلام میکند ما بیمارستان صحرایی درست کردیم، و به روستائیان‌خدمات بهداشتی و‌درمانی ارائه میکنیم، وقتی بررسی میکنیم، متوجه میشویم که به زنان روستایی قرص های ضد بارداری داده، و آنها را تشویق به بستن لوله ها کردند، و به مردان آمپولهایی زدند که عقیم شده و اسپرم‌هایشان از بین رفته و توانایی فرزند آوری ندارند!

سپاه اعلام میکند که در منطقه بنت به ۲۰ زوج‌روستایی کمک‌هزینه‌ازدواج داده، وقتی بررسی میکنیم متوجه میشویم که از آنها خواسته شده برای یک اردو به قم بیایند و در جلسات مذهبی شرکت کنند، بلافاصله نیتشان را می فهمید، جالبتر آنکه کمک هزینه ها مالی نیست و جنس های بنجل آسایشگاه ها را به این روستایی های بلوچ فقیر قالب میکنند!

سپاه اعلام میکند در فلان روستا یک دستشویی ساخته است! چون نبود! می روید بررسی میکنید سازندگان آن دستشویی چند دانشجوی‌سپاهی و‌چند آخوند هستند که. با هدف ترویج مذهب این دستشویی! را ساختند.

سپاه می‌گوید قصد دارد به قایق داران کمک کند ماهی بگیرند، بعد متوجه میشوید پروژه سپاه این است که جلوی انتقادها از جارو‌کشیدن کف دریا با کشتی های ترال چینی را بگیرد و چند کار تبلیغاتی میکند.

سپاه میگوید قصد دارد کشاورزان را کمک کند، بعد مدتی می بینید کل کشاورزی منطقه یا خشک‌شده یا به یزدی و اصفهانی داده شده، یا زمین ها به آتش کشیده شدند، و بسیاری از مردم مهاجرت کردند!

سپاه میگوید قصد دارد طرح رزاق اجرا کند، می بینید جلوی سوختبری را میخواهد بگیرد، خود سوخت بفروشد و‌به‌نفع خود همه چیز را ببرد.

موارد بسیاری هست، کافی است کمی دقت کنید متوجه میشوید سپاه هیچ کاری را برای مردم نمیکند، چون یک ارگان ایدئولوژیک برای اجرای سیاست های حکومت است، و‌هیچ چیزی را بدون‌ اینکه اهدافش را جلو ببرد مصرف نمیکند.

برچسب‌ها:, ,