«سیستم آموزشی» ایران تبعیض آمیز است!

«سیستم آموزشی» ایران تبعیض آمیز است!
فوریه 5, 2022
299 بازدید

در شهر ها و مناطق فارس نشین مدرسه ای یا کلاس درسی بدون تجهیزات آموزشی و لوازم کمک آموزشی وجود ندارد۰ آیا تا بحال خوانده یا شنیده اید که دانش آموزان فارس در طهران، نجف آباد، قم، سمنان، نطنز، اردکان، آباده، شهر بابک، اصفهان، مشهد، یزد، شمال کرمان، میبُد، جهرم و شیراز بدون میز وصندلی بر روی  کف اتاق  بنشینند؟
آن هم هر روز و در طول تمام سال تحصیلی؟

در حالیکه هزاران دانش آموز بلوچ در مدارس تخریبی، کپر ی و « زیر درختی » برزمین نشسته جای کتاب و کاغـذ روی زانوان کوچک شان است تجهیزات آموزشی لازم در شهرهای نام برده و دیگر مناطق فارس نشین به وفور توزیع می شود.

در نتیجه سیاستهای تبعیض آمیزِ وزارت «آموزش و پرورش » استعمارگران فارس تجهیزات آموزشی ولوازم کمک آموزشی به نفع دانش آموزان فارس کانالیزه شده انـد۰

 دانش آموزان و نوباوگان بلـوچ از فضای آموزشی و تجهیزات آموزشی محروم نگه داشته می شونـد تا دانش آموزان فارس و فارس زبان با برخورداری از تجهیزات مـدرن و لوازم کمک آموزشی بدون هیچ گونه کمبودی مشغـول تحصیل باشنـد۰

تاسیس، راه اندازی و گسترش « مدارس هوشمنـد» در مناطق و شهرهای فارس نشین یک مورد از نامحدود بودن تبعیض و بیعدالتیِ مطلق در سیستم عقب مانده آموزشی ایران است.
سیستمی که فقط و فقط به نفع استعمارگران و ملت ستمگر فارس است.

برچسب‌ها:,