شعار نويسی هوادارن راجی تپاکی

شعار نويسی هوادارن راجی تپاکی
می 24, 2020
657 بازدید

هواداران حزب ” بلوچستان راجی تپاکی” با شعار نویسی تاسیس حزب را به فال نیک گرفتند:

تصاویر شعار نویسی هواداران حزب همبستگی ملی بلوچستان