شماری از ترفندهای رژیم در رابطه با تقسیم بلوچستان!

شماری از ترفندهای رژیم در رابطه با تقسیم بلوچستان!
فوریه 3, 2022
221 بازدید

بلندگوهای تبلیغاتی رژیم برای تقسیم مجدد سرزمین بلوچستان ترفندهای گوناگون و هیاهویی براه انداخته اند که بوسیله تئوریسین های گجر برنامه ریزی شده اند.

دقت کنیم!
از یک طرف فرد دهن دریده ای مثل دهمرده نه تنها برای تقسیم بلوچستان قسم می خورد بلکه با نام بلوچستان هم مشکل دارد!
یکی دیگر جار می زند اگر بلوچستان را تقسیم کنیم نام بلوچستان حذف نخواهد شد.
در جای دیگر اعلام می کنند: کنرک جزءِ سیستان است!
دیگری می نویسد : دریای سیستان و شیلات سیستان!

باری از استان «ایرانشهر» و «ولایت» سخن میگویند و زمانی از استان «ساحلی» اما سیستان که خود یک منطقه از بلوچستان است، به عنوان یک هویت مجزا سیستان می ماند و سیستان تبلیغ می شود.

این پروژه کاملا امنیتی و بلوچ ستیز است، چرا که دستگاه های اطلاعاتی و مافیای اقتصادی فارس به آن ورود کرده اند. احضار فعالان و مخالفان طرح تقسیم بلوچستا و فشار بر آنها را مدت زیادی است که آغاز کرده اند.

زمانی چون امتیاز برتر رسانه ای را حفظ کرده و در مقابل تریبونی در دست بلوچها نبود که مخالفتهایشان را رسانه ای کنند، به راحتی پیش می تاختند، اما این وضعیت با آغاز کمپین “نه به طرح تقسیم بلوچستان” تغییر کرد و اکنون وضعیت کاملا برعکس شده و اکثریت قریب به اتفاق با این طرح رسما مخالفتشان را اعلام کرده اند.
این یک چالش جدی برای استعمارگران گجر شده، لذا دست به حربه ها و حیله های جدید میزنند تا فضا سازی کرده و امکان تجزیه امنیتی بلوچستان را فراهم کنند.

پیش به سوی اتحاد و یکپارچگی و تشکیل دولت ملی بلوچستان!

برچسب‌ها:, ,