شماری از قربانیان تروریسم دولتی ایران!

شماری از قربانیان تروریسم دولتی ایران!
اکتبر 31, 2023
93 بازدید

طی چهل و چهار سال گذشته صدها بلوچ بوسیله جوخه های مرگ استعمارگران ترور شده اند.

در لیست ذیل تنها ۵۰ نفر از قربانیان ماشین ترور رژیم آورده شده اند:

۱- دکتر رحمت اللہ حسین بر
۲- مولوی عبدالملک ملازادہ
۳- رحیم زردکوهی
۴- حاجی بلوچ خان شہ بخش
۵- حاجی برکت بلوچزهی
۶- سردار شریف خان گمشاد زهی
۷- سردار تاج محمد گمشادزهی
۸- سلمان میایی
۹- مولانا ابراهیم دامنی
۱۰- مولانا احمد نارویی
۱۱- شیخ علی دهواری
۱۲- حاجی حیدر براهویی
۱۳-مولانا محمد عمر سربازی
۱۴-مولوی عبدالوهاب میرانزهی
۱۵- حاج نور محمد شهلی بر
۱۶- عامر ستوان
۱۷- دکتر عمران دهواری
۱۸- مولوی صیاد
۱۹-استاد فرشته نارویی نصرآباد
۲۰- مولوی نعمت الله توحیدی
۲۱- درا شهدوست زهی
۲۲- ملک سمال زهی
۲۳- حامد ریگی
۲۴- حافظ ناظر خمر
۲۵- مولوی عبدالله براهویی
۲۶-ایوب برهانزهی
۲۷-حاجی کریم بخش گمشاد زهی
۲۸-سعید دهواری -شاعر
۲۹- خدابخش آسکانی- شاعر
۳۰-حاجی پتی محمد بلوچزهی
۳۱-میر باهڈ درازهی
۳۲-هیبت هان درازهی
۳۳- امین نورایی
۳۴-حبیب الله حسین بر
۳۵-عنایت کلمرزی
۳۶- کرامت کَلمُرزی
۳۷- عنایت احمدی
۳۸-علی اکبر کلمرزی
۳۹-عنایت دربیشی
۴۰-محمد انور حسین پور
۴۱-نظام محمودی
۴۲- شهاب محمودی
۴۳-محمد کریم صاحب
۴۴-محمد نور
۴۵-فرهاد بلوچ
۴۶-دلاویز نارویی ( پناهنده انگلیس بود از لندن برگشت و در شال ترور شد!)
۴۷- بیبگر زردکوهی
۴۸- خدانور لجه ای
۴۹. یاسر شه بخش
۵۰. دکتر ابراهیم ریگی

نوشته: تحریریه سهاب
۹ آبان ۱۴۰۲

برچسب‌ها:, , , ,