ظلم ستیزی در فرهنگ بلوچ

ظلم ستیزی در فرهنگ بلوچ
مارس 1, 2022
147 بازدید

فردا چهارشنبه ۲ مارس روز فرهنگ بلوچ است.

فرهنگ مجموعه ای از عادات، رسوم و کردار یک ملت است.
جرأت و دلاوری و مقابله با ظالمان جزئی از فرهنگ بلوچ بوده و هست.

بلوچ هرگز در برابر ظالم سرخم نکرده، حتی اگر جانش در خطر بوده است. و این تحت عنوان مزاری و سرمچاری  صفت خاص بلوچ است.

اما نود سال استعمار نه تنها فرهنگ ما را تضعیف کرده بلکه به ما القا کرد‌ه‌اند که ضعیف و ناتوانیم!
اما
هرآنکه دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش.

فرهنگ بلوچ، به هر بلوچ چه زن و چه مرد، بیداری و آزادگی می آموزد. محبت به همنوع و هم‌خون و شجاعت و ایستادگی در برابر ظالمان، متجاوزان و ستمگران.

به پاس خون هزاران شهیدی که در طول این نود سال داده‌ایم و به حرمت فرهنگ بلوچ بپاخاسته‌ایم و نخواهیم گذاشت نام بلوچ و #بلوچستان زیر یوغ ستم اشغالگران بماند.
کنار هم برای تحقق #وتواجهی مبارزه می‌کنیم و آینده ای روشن برای بلوچ و بلوچستان رقم خواهیم زد

برچسب‌ها: