ظلم ستیزی در فرهنگ بلوچ

ظلم ستیزی در فرهنگ بلوچ
فوریه 1, 2022
234 بازدید

فرهنگ مجموعه ای از عادات، رسوم و کردار یک ملت است.
جرأت و دلاوری و مقابله با ظالمان جزئی از فرهنگ بلوچ بوده و هست.

بلوچ هرگز در برابر ظالم سرخم نکرده، حتی اگر جانش در خطر بوده است. و این تحت عنوان #مزار بودن صفت خاص بلوچ است.

اما نزدیک صد سال استعمار نه تنها فرهنگ ما را تضعیف کرده بلکه به ما القا کرد‌ه‌اند که ضعیف و ناتوانیم!

اما
هرآنکه دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش.

امروز ملت بلوچ به درجه‌ای از بیداری و آگاهی رسیده است که دوست و دشمن خود را می‌شناسد و حضور پررنگ جوانان در مبارزات ضد استعماری گواه این است.

فرهنگ بلوچ، به هر بلوچ چه زن و چه مرد، بیداری و آزادگی می آموزد. محبت به همنوع و شجاعت در برابر دشمنان و ظالمان.

به پاس خون هزاران شهیدی که در طول این قرن داده‌ایم بپا  خاسته‌ایم و نخواهیم گذاشت نام بلوچ و #بلوچستان زیر یوغ ستم استعمارگران بماند.
کنار هم برای #وتواجهی مبارزه می‌کنیم و آینده ای روشن رقم خواهیم زد

برچسب‌ها:, , ,