علمای بلوچستان و اردوی راهیان نور!

علمای بلوچستان و اردوی راهیان نور!
مارس 25, 2022
128 بازدید

علما در بلوچستان جایگاه خاصی داشته و مورد احترام هستند و به همین دلیل جمهوری اسلامی برای از بین بردن حرمت و عزت نفس این قشر از جامعه بلوچستان برای تضعیف عموم مردم سالهاست که مشغول برنامه‌ریزی است.

تعیین حقوق ناچیز ۳ دلاری برای ائمه مساجد، هدایای ۱۰ دلاری، دعوت به مجالس و تظاهرات حکومتی و پای منبر بردن علما برای تعریف و تمجید از رژیم، بردن به اردوهای سیاحتی و زیارتی و …
از ترفندهای جمهوری آخوندی برای تضعیف علما و تخریب شخصیت آنها در نزد مردم است و متأسفانه بسیاری از این قشر وارد دام رژیم شده و عزت خود و ملت بلوچ را به خاک مالیده اند.

همه مردم و بخصوص افراد پرنفوذ جامعه باید نسبت به ترفندهای دشمن آگاه و با سیاست در برابر آنها ایستادگی کنند، ترس بیش از حد و حرص و طمع انسان را بزدل و ناتوان کرده و باعث میشود تا مانند غلامان حلقه به گوش عمل کند.

این متن و گفته های مشابه نه از روی عناد بلکه از روی خیرخواهی است؛ علما هم قسمتی از این جامعه و قابل قدر هستند اما باید گفت بازی کردن در میدان رژیم و خود را بازیچه قرار دادن و دانه های دام نماینده ولی فقیه را خوردن نتایج اسف‌باری در پی خواهد داشت.
به هوش بیاییم و مردم را به هوش بیاوریم تا بیش از این توسط این رژیم ستمگر تحقیر نشویم و منافع ملی ما تضییع نشود.

آینده از آن ماست به شرط بیداری، هوشیاری، مبارزه و تلاش

برچسب‌ها:,