علی خامنه ای دومین رکورد انسان سوزی را در تاریخ معاصر دارد

آگوست 15, 2022
173 بازدید

✍محمد کریم بلوچ

طی حاکمیت نازیستها هزاران انسان در کوره های آدم سوزی آلمان بدستور آدولف هیتلر به خاکستر تبدیل شدند.

در تاریخ بشریت چنین جنایتی در نوع خود بی نظیر بود تا اینکه علی خامنه ای مستقیما دستور “آتش به اختیار” را به تفنگدارانش در بلوچستان صادر کرد.
اگرچه قبل از آن نیز کشتار جوانان بلوچ بوسیله استعمارگران گجر سابقه ای طولانی داشت اما دستور خامنه ای به کشتاری گسترده و آدم سوزی بی‌سابقه ای در بلوچستان استعمارزده منجر شده است.

لیست جوانان بلوچ که بدستور علی خامنه ای زنده زنده در آتش خشم استعمارگران سوخته اند طولانی است. این لیست سندی است از قساوت دیکتاتور علی خامنه ای و لشکر اشغالگرش.

لیست جوانان بلوچ که زنده زنده در آتش سوزانده شده اند نشانگر آن است که علی خامنه ای پس از هیتلر دومین رکورد انسان سوزی را در تاریخ معاصر از آن خود کرده است.
البته با یک تفاوت بزرگ. کوره های آدم سوزی هیتلر بیش از یک دهه فعال نبودند حال آنکه کشتار وسیع و زنده سوزاندن جوانان بلوچ بیش از چهار دهه طول کشیده است و همچنان ادامه دارد.

برای ما هیچ رهایی بجز دفاع از حق حیات و جنگ بقا باقی نمانده است.
بهر طریق ممکن در مقابل قساوت استعمارگران مقاومت کنیم.

پیش بسوی رهایی از چنگ استعمارگران گجر

https://t.me/SahabBalochistan/55753

برچسب‌ها:, ,