عید سعید فطر بر ملت بلوچ مبارک

آوریل 21, 2023
77 بازدید

همدلین بانُکان/عید سعید فطر بر تمام مسلمان مبارک

امروز روز عید است، اما بلوچستان سراسر بغض و اشک است امروز داغ صدها خانواده بلوچ تازه میشود و صدها کودک بلوچ‌ تنهایی و نبود پدرانشان را با تمام وجود احساس میکنند، بجای عید دیدنی به قبرستان میروند تا عزیزانشان را که به ناحق شهید شدن، دیدن کنند.

آری روزهای خوش بلوچستان تبدیل به عزا شده،چون داغ های درون سینه ها شعله ور از دیروز است در هر خانه عزای و رنجی ست که دلیل آن حکومت دیکتاتوری است که سرزمینمان را به گروگان گرفته است.


به امید روزی که عید را در فردای آزادی بلوچستان بدور از هر گونه اسارتی آزاد،ازاد بدون ظلم و دیکتاتور ،خودمان اداره کننده سرزمینمان باشیم

برای رسیدن به آن روز ما زنان بلوچ بی وقفه مبارزه خواهیم کرد.

https://t.me/hamdelinbanokan/4528