فتحیه هنری

فتحیه هنری
آگوست 9, 2023
202 بازدید

فتحیه هنری متولد و بزرگ شده بلوچستان بانو فتحیه هنری ملقب به هایده بلوچستان که متولد سراوان است و سالها عمر گرانبهای خود را کنار زنده یاد رضا هنری و فرزندانش به اشاعه موسیقی بلوچستان گذرانده است.بنا به گفته بانو فتحیه ، «من اصالتا بلوچ نیستم ولی در یکی از شهر های بلوچستان شهرستان سراوان متولد شده ام و تا قبل از مهاجرتم به کانادا همه عمرم را در آنجا گذرانده ام»بانو فتحیه از مردم بلوچستان می‌گوید ، آنچه از این مردم به خاطر دارم مهر و محبت و انسانیت بوده و خاطره موسیقی بسیار غنی و متفاوت آن که در واقع بخشی جدا نشدنی از زندگی مردم بلوچ است.این موسقی در همه مراحل زندگی آن ها از هنگام بارداری مادران تا لحظه ترک این دنیا حضور پررنگ و چشمگیری دارد.ماندگارترین آلبوم فتحیه «وشَین» که آهنگ های آن بازخوانی آهنگهای بلوچی است.اعضای گروه خانوادگی هنری ، رضا هنری، فتحیه هنری ، هامین هنری، همایون هنری ، و همسرش استاد رضا هنری میباشند.رضا هنری فیلم ساز و نوازنده ساز قیچک در سال ۸۵ فیلمی به سفارش تلویزیون کانادا تحت عنوان موسیقی بلوچی ساختند.#