فنس کشی زمین های کشاورزی مردم بلوچ در نقاط صفر مرزی شمال بلوچستان توسط مرزبانی

فنس کشی زمین های کشاورزی مردم بلوچ در نقاط صفر مرزی شمال بلوچستان توسط مرزبانی
آوریل 5, 2022
82 بازدید

فرمانده مرزبانی انتظامی از فنس کشی زمین های کشاورزی مردم بلوچ در نقاط صفر مرزی شمال بلوچستان خبر داد.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی پس از دیوارکشی مرزهای شمال بلوچستان و گذاشتن زمینهای کشاورزی مردم بلوچ پشت دیوار مرزی، هم اکنون قصد فنس کشی آنها را دارد.

فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی گفته که در حال نصب فنس در نقطه صفر مرزی هستیم که نیروهای طالبان متوجه شوند که زمین های کشاورزی متعلق به خاک جغرافیای ایران است.

این در حالیست که در سال های اخیر جمهوری اسلامی با ساخت دیوارهای مرزی در شمال بلوچستان، هکتارها زمین کشاورزی مردم بلوچ را پشت دیوارها رها کرده است.

این اتفاقات منجر شد که نیروهای نظامی طالبان زمین های کشاورزی پشت دیوارهای مرزی را متعلق به خاک جغرافیای افغانستان تلقی کنند.

جمهوری اسلامی قصد دارد با فنس کشی دوباره شهروندان بلوچ را از کسب و کار در مرزهای شمالی بلوچستان محروم و آن را در انحصار خود درآورد.

برچسب‌ها:,