قانون ایران بر تضییع حقوق زن وضع شده است

قانون ایران بر تضییع حقوق زن وضع شده است
فوریه 19, 2022
182 بازدید

هیچ قانونی برای حمایت از زنان و بررسی “قتل ناموسی” وضع نشده، حتی جرم برای قاتلان درنظر گرفته نشده است!

جای تأسف دارد…!

آمار قتل های ناموسی را افشا نمیکنند، و با بی توجهی از کنار مساله‌ای که جامعه را به آشفتگی کشانده رد میشوند.
تعداد زیادی از زنان قربانی “قتل‌های ناموسی “میشوند

هر ساله شاهد اتفاقات و اقدامات ناخوشایند علیه زنان و دختران هستیم.

جلادین دم از غیرت و مردانگی میزنند چطور حق حیات و زندگی انسانی را گرفته و تنش را در تنگنای قبری قرار میدهند، و خرسند اند از امر ناپسند خویش؟!

دختران وسیله و ابزار نیستند حق حیات دارند، برده و شی ء نیستند
سرهای دختران بریده شود یا خود را آتش بزنند از ناحقی و بی عدالتی اما جامعه سکوت کند و هیچ گونه عدالتی در قبال ظلم بر زنان برقرار نشود

دادگاه‌هایی که دم از عدالت طلبی میزنند آیا برای قتل عام زنان عدلی ندارند؟

زنان‌ برده نیستند!
سکوت کن، لال باش، چون زن هستی!
آیا زن حق حیات انسانی ندارد
که اینگونه باید در اسارت باشد و
تن و روحش بلرزد و زخم خورده باشد؟

علاوه بر قتل های ناموسی و در تمام حوضه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانون جمهوری اسلامی بر نابربری جنسیتی وضع شده است و اینبار هم سند دیگری از بی عدالتی رژیم جنایتکار آخوندی:
در جدول عیدی پایان سال کارکنان، باز نشستگان و مستمری بگیران؛ به صورت کاملا تبعیضی؛ حق اولاد و حق عائله مندی فقط به کارمندان مرد متاهل تعلق گرفته و به زنان متاهل حق اولاد و عائله مندی تعلق نگرفته است.

یعنی زحمتی که یک زن متاهل در اجتماع و در شغلش انجام میدهد کمتر از مردان است که این چنین نابرابری صورت گرفته است؟

از قتل های ناموسی گرفته تا تبعیض در اجتماع؛ نابرابری های جنسیتی در حکومت استعمارگر آخوندی همچنان ادامه دارند!

زن ها به حق انتخاب و زندگی جدا از حقارت و نابرابری جنسیتی برای رشد و تکامل روحی و اجتماعی نیاز دارند.

برچسب‌ها:, ,