قتل عام مردان روستای کلابید ( قلعه بید) بوسیله قشون رژیم آخوندی

قتل عام مردان روستای کلابید ( قلعه بید) بوسیله قشون رژیم آخوندی
فوریه 28, 2021
1078 بازدید

لیست شهدای کلابید حکایت از قتل عام 59 تن از مردان آنجا به دست نیروهای امنیتی و سپاهی دشمن دارد.
لازم به ذکر است که برخی از افراد جان باخته از اعضای یک خانواده هستند.

1- خلیل شه بخش فرزند نظر
2- عبدالرحمان شه بخش فرزند دادخدا
3- آقا محمد فرزند چنگیز
4- حاج اسماعیل شه بخش فرزند حاج رحمت
5- رحمت الله شه بخش فرزند علیم خان
6- شهداد شه بخش فرزند شاه نظر
7- قاسم شه بخش فرزند هیبت
8- الله یار شه بخش فرزند علیم خان
9- عیسی شه بخش فرزند عبدالکریم
10- موسی شه بخش فرزند عبدالکریم
11- سهراب شه بخش فرزند عبدالکریم
12- عبدالله شه بخش فرزند موسی
13- ابراهیم شه بخش فرزند لال محمد
14- نظر شه بخش فرزند ملارحیم
15- دادشاه شه بخش فرزند محمد حسن
16- اسماعیل شه بخش فرزند خدابخش
17- نورمحمد شه بخش فرزند خدا بخش
18- محمد گل شه بخش فرزند اسماعیل
19- محمد گل شه بخش فرزند شیرمحمد
20- محمود شه بخش فرزند قادر
21- ابراهیم شه بخش فرزند حبیب الله
22- رحمت الله کبدانی فرزند رسول
23- رحمت الله شه بخش فرزند حاج نظر
24- محمد شه بخش فرزند حسین
25- اسحاق شه بخش فرزند عیدو
26- دادخدا شه بخش فرزند کریم
27- ابوبکر شه بخش فرزند ……..
28- ناصر شه بخش فرزند……..
29- برکت محمد زهی فرزند رحمت الله
30- گل محمد شه بخش فرزند محمد
31- گل محمد شه بخش فرزند عیسی
-32-عبدالعزیز شه بخش فرزند محمد عمر
33- شی محمد شه بخش
34- یوسف شه بخش فرزند گمی
35- حاج چنگیز شه بخش فرزند باب الدین
36- رحمدل محمد زهی فرزند
37- حمید شه بخش فرزند حیدر
38- قادر محمد زهی فرزند شریف
39- ناصر محمد زهی فرزندشریف
40- ناصر محمد زهی فرزند حاج نائب
41- مهدی محمدزهی فرزند دلدار
42- حاجی فقیر شه بخش فرزند دلدار
43- حاجی رحیم خان محمدزهی
44- نصرالله شه بخش فرزند یوسف
45- حسین محمد زهی
46- شیر محمد محمد زهی
47- سمال محمد زهی فرزند محمد
48- عمر شه بخش
49- بیدالله محمد زهی
50- ابوبکر شه بخش فرزند یوسف
51- سعید محمد زهی فرزند حسن جان
52- اقبال محمد زهی
53- جهانگیر شه بخش فرزند حاجی بائیان
54- حاج جلیل شه بخش فرزند شاه کریم
55- امان الله محمد زهی فرزند زرین
56- محمد محمد زهی فرزند ناصر
57- محمد شاه محمد زهی فرزند رحبم
58- کریم شه بخش
59- حاج علم خان شه بخش فرزند کریم

یاد و خاطره شهدای کلابید گرامی باد

شهدای_بلوچستان

برچسب‌ها:, , ,