قرارداد ۲۵ ساله ایران_چین علیه منافع ملی بلوچ است!

قرارداد ۲۵ ساله ایران_چین علیه منافع ملی بلوچ است!
آوریل 6, 2021
1241 بازدید

علی خامنه ای که حکومت خود را در سراشیبی سقوط می بیند و برای ادامه دیکتاتوری به هر ترفندی دست می زند دولت چین را منجی خود یافته و در سیاست چرخش به شرق به دامن امپراتوری چین و روسیه افتاده است۰
بستن قرارداد مذکور در موضع ضعف، گرفتن وام های کلان و سپردن برنامه های اقتصادی، بنادر بلوچستان و مناطق استراتژیک به چین هر چند ممکن است از لحاظ مالی تزریق موقتی برای رژیم استعماری علی خامنه ای باشد اما در صورت موفقیت نهایتا استعمار نوین چین را بر کل منطقه مسلط خواهد کرد۰
همانگونه که عملکرد چین را در کامبوج، سریلانکا و‌ بخصوص در بنادر استراتژیک من جمله گوادر مشاهده کرده ایم بلوچستان غربی نیز در معرض سیاستهای استعماری چین خواهد بود۰
از آنجایی که بندهایی از قرارداد ۲۵ ساله ایران_ چبن مربوط به چهبار و بنگلان ( جاسک ) است و حضور چینی ها در صنایع پتروشیمی و نفتی، بهره برداری از میادین نفتی و گازی جدید در سواحل بلوچستان ، ساخت شهرها برای پاکسازی قومی به موازات طرح تصرف سواحل مکران و اسکان نیروهای نظامی چینی و سپاهی است، خطری بسیار جدی برای ملت بلوچ و سرزمین بلوچستان است۰
فروش سواحل و بنادر بلوچستان و سپردن قراردادها به چین برای بلوچها در بخش شرقی بلوچستان ویرانگر بوده و همان سیاست استعماری دارد به بخش غربی بلوچستان منتقل میشود لذا ما ضمن رد این قرارداد استعماری، در مقابل آن بگونه ای سازمان یافته مقاومت خواهیم کرد۰
حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی با مرور قرارداد ۲۵ ساله استعمارگران و همچنین بررسی گزارشهای میدانی به این نتیجه رسیده است که ملت مقاوم بلوچ چاره ای جز مقابله با طرح های استعماری که موجودیتش را به خطر انداخته است ندارد۰
از این رو از یکایک هواداران و ملت قهرمان بلوچ خواستاریم که برای مقابله با طرح های رژیم استعماری جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت های «علنی» ، گام های «عملی» برداشته و اجازه پاکسازی بلوچ در سرزمین مادری اش را ندهند۰

بلوچستانءِ راجی تپاکی گلّ
شانزدهم فروردین ۱۴۰۰

برچسب‌ها:, , , ,