ما جزئی از بلوچستانیم. از برادران بلوچمان جدا نگشتیم ونخواهیم گشت

ما جزئی از بلوچستانیم. از برادران بلوچمان جدا نگشتیم ونخواهیم گشت
می 4, 2021
858 بازدید

ما ساکنین گیاوان زمین بلوچیم واکثراً به زبان بلوچی تکلم می نماییم تعداد دیگری که گویش دیگری ( شهری زبان ) دارند بلوچند و خوی و خصلت بلوچی درشان هست لهذا دارای مرام ومسلک خاص بلوچی هستند.

سنتهایی وجود دارند که باید زن ومرد بلوچ حافظ این سنتها باشند ودر معرفی خود به دیگران وجه تمایز خود را داشته باشند.

خصلتهای خوب بلوچ چنان نیستند که از انها بگریزیم وجذب سنتهای دیگران گردیم بلکه با احتساب انها با به کارگیریشان سنتهای ارزشمند خود را زنده نگه داریم.

در عرایس ،در رسم مهمان نوازی، در پوشش البسه وقبول کردن اینکه ما بلوچیم هویت مان را ثابت کنیم.

اگر ما از هویت و فرهنگ خود بگریزیم و خود را گم کنیم و جذب تازه های وارداتی شویم به نحوی که یادمان برود بلوچیم اما بازهم وقتی خود وجامعه وبافت محیطی خود را معرفی می کنیم لاجرم به همین سنتها اشاره خواهیم داشت .

فرزندان ما باید بدانند کی هستند واز کجایند ، وچه تاریخی داشته اند این خود باعث مباهات است.

حقوق پایمال شده خود را ببینید و برای بدست آوردن آنها مبارزه کنیم؛ ملت بلوچ و بلوچستان وسعتش تا کجاست ، بروید وببینید وبرای سوالات خود جواب پیدا کنید بودن در یک محیط وطراویدن انچه در کوزه ماست کافی نیست، تفکر ما باید به بزرگی و وسعت سرزمین بلوچستان باشد .

ما نباید خود هویت و تاریخ خود را فراموش کنیم، قلم خود را بکار گرفته واندیشه درست وعلم بیاموزیم.

فرزندان خود را درست و آگاه و حق خواه تربیت کنیم انها آینده‌سازان همین سرزمین بلوچستان هستند.

گرچه سالهاست که ما را از وطن جدا کرده اند اما ما جزئی از بلوچستانیم . از برادران بلوچمان جدا نگشتیم ونخواهیم گشت، ما موجیم که اسودگی ما عدم ماست

درود بر ارمانهای ملتی که ستم ستیز است و آزادی را پرچم دار