مزار سکندر بلوچ نشان رشادت، دلاوری و حماسه آفرینی جوانان سرزمین بلوچستان است.

مزار سکندر بلوچ نشان رشادت، دلاوری و حماسه آفرینی جوانان سرزمین بلوچستان است.
فوریه 1, 2022
250 بازدید

سرزمین بلوچستان مهد و دیارهزاران جوان همچون “مزار سکندر بلوچ “است که برای دفاع از سرزمین شان پا به میدان مبارزه گذاشته اند.

مزار سکندر “تنها”یک نمونه از صدها و هزاران جوانی است که با تمام وجودشان حاضرند برای دفاع از سرزمین شان دست از جان خویش شسته و علیه استعمارگران قیام کنند.

سرزمین بلوچستان جایگاه مزاران و رادمردانی است که در طول تاریخ هرگز ظلم و تسلط استعمار را برنتافته اند بلکه با تمام وجود برضد اشغال گران واستعمارگران این سرزمین ایستاده و تا فتح و پیروزی برای دفاع از وطن و سرزمین شان جنگیده اند.

در رگ وخون تک تک فرزندان سرزمین بلوچستان خون غیرت و صلابت و استعمارستیزی جریان دارد و هر بلوچی همانند مزار سکندر مزاری است که هرگاه بیدارشود کاخ ستم استعمارگران را به فنا خواهد داد.

جوانان بیدار و غیور بلوچستان برای شکست استعماری که دلیل تمام مشکلات سرزمین مان است و احیای دولت ملی بلوچستان به جمع مزاران بپوندید.

برچسب‌ها:, ,