کتاب مسئله بلوچستان (نگاهی به ریشه مشکلات بلوچستان و‌ راه حل آن)

کتاب مسئله بلوچستان (نگاهی به ریشه مشکلات بلوچستان و‌ راه حل آن)
آوریل 13, 2022
270 بازدید

این کتاب ریشه مشکلات بلوچستان را در پنج نکته و‌اصل مهم ریشه یابی کرده و‌راه حل دقیق و درست و منطقی ارائه میکند.

مطالعه این کتاب را به یکدیگر توصیه کنید.

مسئله-بلوچستان-1

برچسب‌ها: