منافع شخصی یا منافع ملی؟

منافع شخصی یا منافع ملی؟
مارس 10, 2022
184 بازدید

هر انسانی ذاتا به دنبال منافع خود است، اما وقتی ازدواج می‌کند منافع همسر و فرزندان خود را هم در نظر می‌گیرد.
در کنار اینها آنهایی که وجدان بیدارتری دارند منافع نزدیکان و قوم خود را هم در نظر میگیرند و همگان چنین فردی را تحسین می‌کنند.

در حد مدافع قومی افراد بیدار بسیاری داریم اما به این علت که نود و اندی سال تحت سلطه بیگانگان بوده‌ایم و نقشه‌ها و سیاست های آنها باعث تضعیف هویت ملی ما شده و افکار ملی کمرنگ شده اند، می‌توان گفت که فقط افراد معدودی هستند که منافع بلندمدت ملت بلوچ را در نظر داشته و فعالیت می‌کنند.

ما باید اول به این باور برسیم که ما یک ملت واحد به نام بلوچ‌ هستیم، به گواه تاریخ؛ از اصالت و تمدن کهنی برخورداریم و قرن‌ها در سرزمین خود مستقل زیسته‌ایم.
و اکنون پس از یک و نیم قرن تجربه‌ی حاکمیت بیگانه و عیان بودن وضعیت تلخ ما ملت بلوچ که فقیرترین و پر مرگ‌ومیرترین در جغرافیای ایران هستیم؛ به روشنی دریافته‌ایم، تا زمانی که منافع ملی ما تامین نشود، هرگز منافع قومی، خانوادگی و فردی ما تامین نخواهد شد، لذا توجه و تمرکز را باید بر حصول منافع ملی کرد که پایداری منافع شخصی و قومی ما را تأمین کند.

هریک از ما بر اثر سیاست های رژیم استعمارگر به نحوی خود یا نزدیکانمان آسیب دیده و در مجموع ملت بلوچ در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد، در بلوچستان قیمت نان و آب به قدر جان شده است.

حال اگر همچون گذشته فکر کرده و تنها منافع فردی و قومی خود را در نظر بگیریم به یقین میتوان گفت؛ هم منافع شخصی کوتاه‌مدت خود را از دست خواهیم داد و هم منافع ملی و‌ بلند مدت را.

پس بیاییم کمی از بالاتر بنگریم و دوراندیش‌تر باشیم؛ اگر بر اثر مبارزه و تلاش به احقاق حق ملی بلوچ برسیم، حتماً همه حقوق فردی و قومی خود را نیز بدست خواهیم آورد.

امروز روزیست که باید متحد، همدل و سازمان یافته برای احقاق ملت بلوچ گام برداریم، و به منافع ملی که به حق پیش برنده و احقاق کننده سایر منافع ما است بپردازیم.

آن روزی که بتوانیم اداره‌ی مملکت خود، بلوچستان را بدست گیریم و مجلس ملی بلوچستان را تشکیل دهیم، در آن روز همه ما در اداره مملکت خود سهیم خواهیم شد و توان لازم برای کسب منافع خود را خواهیم داشت.

با ذخایر، منابع و مرزهای استراتژیکی که ما داریم؛ بلوچستان در مدت زمان کمی به آبادانی، رفاه و توسعه بیشتری از ممالک عربی دست پیدا خواهد کرد.

فقط شرط اینست که منافع ملی بلوچ را فدای منافع فردی و قومی کوتاه‌مدت نکنیم و از یاد نبریم، منافع بلندمدت شخصی و قومی در گروِ منافع ملی است.

حزب راجی تپاکی بلوچستان با تکیه بر تجارب مبارزاتی و داشتن استراتژی‌های سیاسی در داخل و حوزه بین‌الملل تا تشکیل دولت ملی بلوچ در مملکت بلوچستان، در کنار شما خواهد بود.

آینده از آن ماست اگر درست بیندیشیم و درست عمل کنیم.

برچسب‌ها:, ,